-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 350373

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 31 ถนนคลองคะเชนทร์ ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

-- advertisement --