-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิไกรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิไกรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 040453

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 89 – คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110

โทรศัพท์ : 055858093

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิไกรวิทยา

-- advertisement --