-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 040457

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 204 – จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170

โทรศัพท์ : 055-854076

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

-- advertisement --