-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลานกระบือวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลานกระบือวิทยา

รหัสโรงเรียน : 040455

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100/1 – ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170

โทรศัพท์ : 055769099

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลานกระบือวิทยา

-- advertisement --