-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 040437

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 173 – อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055-869045

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์

-- advertisement --