-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 350379

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 105 เขาทราย-วังทอง หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 66180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา

-- advertisement --