-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า

รหัสโรงเรียน : 350383

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 180 – วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์ : 056619940

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า

-- advertisement --