-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังแขมวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังแขมวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 040450

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 078 – วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 055870227

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังแขมวิทยาคม

-- advertisement --