-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 350404

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 10 – วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร 66140

โทรศัพท์ : 056619802

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

-- advertisement --