-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังไทรวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังไทรวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 040451

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 223 – วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 055864702

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังไทรวิทยาคม

-- advertisement --