-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 350380

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 140 – โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

โทรศัพท์ : 056689028

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

-- advertisement --