-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 350377

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 229 – คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

โทรศัพท์ : 056608830

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

-- advertisement --