-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

รหัสโรงเรียน : 350397

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 154 วังทอง – เขาทราย สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 66160

โทรศัพท์ : 056699331

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสากเหล็กวิทยา

-- advertisement --