-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองกองพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองกองพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 040438

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055741714

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองกองพิทยาคม

-- advertisement --