-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

รหัสโรงเรียน : 350395

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 11 ชมฐีระเวช เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 66230

โทรศัพท์ : 056649372

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

-- advertisement --