-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

รหัสโรงเรียน : 350393

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 154 พจ 2003 เนินปอ สามง่าม พิจิตร ุ66140

โทรศัพท์ : 056900345

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

-- advertisement --