-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 350399

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 62/2 นครสวรรค์-พิษณุโลก โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร 66130

โทรศัพท์ : 056-903077

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

-- advertisement --