-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 040440

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 กำแพงเพชร – พิจิตร ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 62150

โทรศัพท์ : 055791010

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทรงามพิทยาคม

-- advertisement --