โลโก้โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

รหัสโรงเรียน : 220629

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 157 – พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 60120

โทรศัพท์ : 056282040

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ