-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 700264

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 39/5 – ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 61120

โทรศัพท์ : 056040140

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

-- advertisement --