-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตะคร้อพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตะคร้อพิทยา

รหัสโรงเรียน : 220647

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 333 – ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220

โทรศัพท์ : 056200835

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตะคร้อพิทยา

-- advertisement --