-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทองหลางวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทองหลางวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 700274

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 – คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 61140

โทรศัพท์ : 056984298

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทองหลางวิทยาคม

-- advertisement --