-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งโพวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งโพวิทยา

รหัสโรงเรียน : 700269

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 157 หนองฉาง-ลานสัก เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 61110

โทรศัพท์ : 056515110

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งโพวิทยา

-- advertisement --