-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 220644

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 140 – ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160

โทรศัพท์ : 056249419

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

-- advertisement --