-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รหัสโรงเรียน : 220625

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 88/7 นครสวรรค์-พิษณุโลก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056226967

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

-- advertisement --