-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 220633

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 415 – ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 056279259

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

-- advertisement --