-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ่อยางวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ่อยางวิทยา

รหัสโรงเรียน : 700266

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 24/2 – บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150

โทรศัพท์ : 056510852

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ่อยางวิทยา

-- advertisement --