-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

รหัสโรงเรียน : 220623

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 238 รังสิโยทัย บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056347090

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

-- advertisement --