-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 220635

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 213 – บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 056-871295

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

-- advertisement --