โลโก้โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 700278

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 374 – ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 61160

โทรศัพท์ : 056988091

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนร่องตาทีวิทยา