-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลานสักวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลานสักวิทยา

รหัสโรงเรียน : 700277

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 217 – ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 61160

โทรศัพท์ : 056537213

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลานสักวิทยา

-- advertisement --