-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังบ่อวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังบ่อวิทยา

รหัสโรงเรียน : 220632

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 39 นครสวรรค์-ชัยภูมิ วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 60110

โทรศัพท์ : 056879557

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังบ่อวิทยา

-- advertisement --