-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังหินวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังหินวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 700276

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 111 หนองฉาง-บ้านไร่ วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี 61180

โทรศัพท์ : 056535174

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังหินวิทยาคม

-- advertisement --