-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 220653

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 4 – วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056009891

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

-- advertisement --