-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 700280

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 151 – ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 61170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

-- advertisement --