-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 220634

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 25 หนองกรด – มาบมะขาม หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 056288166

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

-- advertisement --