-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

รหัสโรงเรียน : 220637

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 235 – หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230

โทรศัพท์ : 056384038

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

-- advertisement --