-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 220658

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 118 ลาดยาว-ถนนสุด ชุมตาบง กิ่งอำเภอชุมตาบง นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056293056

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

-- advertisement --