-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 220654

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 45 ลาดยาว-เขาชนกัน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

-- advertisement --