-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขุนรามวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขุนรามวิทยา

รหัสโรงเรียน : 490402

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 134 น้ำสุด-สวนมะเดื่อ ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 18220

โทรศัพท์ : 036776572

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขุนรามวิทยา

-- advertisement --