-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 490405

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 608 – ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

โทรศัพท์ : 036689991

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

-- advertisement --