-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 490408

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150

โทรศัพท์ : 036481206

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

-- advertisement --