-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 490414

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 163 ม่วงค่อม-ด่านขุนทด ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี 15230

โทรศัพท์ : 036689228

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

-- advertisement --