-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา

รหัสโรงเรียน : 490398

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 63 – บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036785618

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา

-- advertisement --