-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา

รหัสโรงเรียน : 610147

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120

โทรศัพท์ : 036510697

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา

-- advertisement --