-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

รหัสโรงเรียน : 670164

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1/ค ป่าโมกราษฏร์บำรุง ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง 14130

โทรศัพท์ : 035661274

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

-- advertisement --