-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปิยะบุตร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปิยะบุตร์

รหัสโรงเรียน : 490411

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 133 – โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี 15110

โทรศัพท์ : 036 629175

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปิยะบุตร์

-- advertisement --