-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระนารายณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระนารายณ์

รหัสโรงเรียน : 490397

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 83 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036-413111

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระนารายณ์

-- advertisement --