-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพัฒนานิคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพัฒนานิคม

รหัสโรงเรียน : 490400

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 192 ลพบุรี-วังม่วง พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 15140

โทรศัพท์ : 0-3649-1338

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพัฒนานิคม

-- advertisement --