-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนยางรากวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยางรากวิทยา

รหัสโรงเรียน : 490417

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 124 – ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 15250

โทรศัพท์ : 036796477

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยางรากวิทยา

-- advertisement --